Notář – Vašková Jitka, JUDr.

Sepisování notářských zápisů o právních úkonech, zejména smlouvy kupní, darovací, smlouvy o změně rozsahu společného jmění manželů, sepis závětí, listin o vydědění atd., zakládání společností, notářské zápisy o rozhodnutí orgánu právnické osoby, osvědčování právně významných skutečností o prohlášení, notářské úschovy, ověřování opisů a podpisů, vydávání výpisů z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z živnostenského rejstříku.

Adresa kanceláře

Masarykovo nám. 5
Šumperk, 787 01

Celý příspěvek