JUDr. Stanislav Hroch

Notář je jmenován do notářského úřadu ministrem spravedlnosti. Předpokladem pro vykonávání této práce je složení náročných zkoušek. Důvodem je zajištění kvalitní práce především při řešení dědických řízení a obchodních smluv – například zakládání akciových společností, vypracování kupní smlouvy, darovací smlouvy nebo ověřování dokumentů. Protože všechny odměny notáře jsou dány závaznou vyhláškou, zamezuje se tak konkurenci. Je tím také zajištěna nestrannost a profesionalita.Notářství je vedle soudnictví a advokacie jedním z pilířů právního státu. Jeho hlavním úkolem je předcházení sporů při vzniku právních vztahů. Je založeno na následujících zásadách:

Adresa kanceláře

Nerudova 3078
PSČ: 390 02 Tábor

Kontakt

tel.: +420 381 256 088, +420 602 496 375

shroch.notar@nkcr.cz
Web: www.notartabor.cz

Celý příspěvek